Dražen Radman

Dražen Radman

Dražen Radman rođen je 8. svibnja 1986. godine u Splitu. Završio je Specijalistički diplomski stručni upravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Piše prozu i poeziju koju je objavljivao putem domaćih časopisa.

  • Muškarac
  • 1