IK Profigraf

LJUBAV NE PITA ZA GODINE

BLOGER: Oružje od slova

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 ; 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎
𝑲𝒏𝒋𝒊𝒈𝒂 ; 𝐿𝑗𝑢𝑏𝑎𝑣 𝑛𝑒 𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑧𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑒
𝑵𝒂𝒌𝒍𝒂𝒅𝒏𝒊𝒌 ; 𝑃𝑟𝑜𝑓&𝐺𝑟𝑎𝑓
𝑰𝒛𝒅𝒂𝒏𝒂 ; 2024. 𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎
𝑺𝒕𝒓𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 ; 210 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎

“𝘕𝘦𝘮𝘰𝘫 𝘰𝘥𝘶𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘰𝘥 𝘴𝘦𝘣𝘦. 𝘖𝘥 𝘴𝘯𝘰𝘷𝘢 𝘰 𝘴𝘳𝘦𝘵𝘯𝘰𝘮 ž𝘪𝘷𝘰𝘵𝘶. 𝘛𝘪 𝘵𝘰 𝘻𝘢𝘴𝘭𝘶ž𝘶𝘫𝘦š. 𝘡𝘢𝘴𝘭𝘶ž𝘶𝘫𝘦š č𝘰𝘷𝘫𝘦𝘬𝘢 𝘬𝘰𝘫𝘪 ć𝘦 𝘵𝘦 𝘷𝘰𝘭𝘫𝘦𝘵𝘪 𝘶𝘴𝘱𝘳𝘬𝘰𝘴 𝘵𝘷𝘰𝘫𝘰𝘫 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘴𝘵𝘪. 𝘡𝘣𝘰𝘨 𝘬𝘰𝘫𝘦𝘨 ć𝘦š 𝘫𝘦𝘥𝘯𝘰𝘨 𝘥𝘢𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪 𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬𝘰 𝘥𝘰𝘣𝘳𝘰 𝘥𝘢 𝘵𝘷𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘪𝘫𝘦𝘭𝘶 𝘷𝘪š𝘦 𝘯𝘦ć𝘦 𝘵𝘳𝘦𝘣𝘢𝘵𝘪 𝘬𝘪𝘴𝘪𝘬. 𝘏𝘳𝘢𝘯𝘪𝘵 ć𝘦 𝘨𝘢 𝘭𝘫𝘶𝘣𝘢𝘷.”

🖊 Ovo mi je jedna od najdražih zbirka koje sam pročitala, osjetila sam da je autorima sjela ova tema i da su se baš uživjeli.
Ne znam koju bi priču izdvojila jer su mi sve super, jako sam uživala u avanturama ljudi koji su već u odmaklim godinama, barem kako su oni to smatrali.

“𝘈 𝘰𝘯𝘢 𝘫𝘦 𝘶𝘳𝘶š𝘪𝘭𝘢 𝘮𝘰𝘫 𝘴𝘫𝘦𝘣𝘢𝘯𝘪 𝘴𝘷𝘪𝘫𝘦𝘵.
𝘈 𝘴𝘢𝘥𝘢 ć𝘦𝘮𝘰 𝘯𝘰𝘷𝘪 𝘴𝘢𝘨𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪 𝘻𝘢𝘫𝘦𝘥𝘯𝘰.
𝘒𝘭𝘢𝘥𝘪𝘮 𝘴𝘦 𝘥𝘢 ć𝘦 𝘣𝘪𝘵𝘪 𝘱𝘶𝘯𝘰 𝘭𝘫𝘦𝘱š𝘪 𝘪 𝘴𝘳𝘦𝘵𝘯𝘪𝘫𝘪 𝘰𝘥 𝘰𝘷𝘰𝘨 𝘱𝘳𝘪𝘫𝘢š𝘯𝘫𝘦𝘨.
𝘐 𝘵𝘶 ć𝘶 𝘰𝘬𝘭𝘢𝘥𝘶 𝘥𝘰𝘣𝘪𝘵𝘪, 𝘴𝘪𝘨𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘮.”

🖊 Ovaj put namjerno nisam pisala imena autora od kojih sam izdvojila citate, htjela sam da vam zaintrigiraju sami citati maštu i ako niste čitali zbirku da je što prije pročitate.

“𝘔𝘪𝘴𝘭𝘪𝘮, 𝘣𝘪𝘭𝘢 𝘫𝘦 𝘭𝘪𝘫𝘦𝘱𝘢, 𝘮𝘰ž𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳 𝘨𝘰𝘥𝘪𝘯𝘢 𝘮𝘭𝘢đ𝘢 𝘰𝘥 𝘮𝘦𝘯𝘦, 𝘢𝘭𝘪 𝘫𝘢 𝘯𝘪𝘴𝘢𝘮 𝘻𝘢 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘶𝘳𝘦, 𝘢 𝘥𝘢 𝘴𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘵 𝘻𝘢𝘭𝘫𝘶𝘣𝘪𝘮, 𝘥𝘢 𝘱𝘰𝘯𝘰𝘷𝘰 𝘷𝘰𝘭𝘪𝘮, 𝘵𝘰 𝘫𝘦 𝘯𝘦𝘮𝘰𝘨𝘶ć𝘦.”

🖊 Drago mi je što vidim ovaj put i imena novih autora, te su nam dozvolili da uronimo u njihove priče, a najveća hvala izdavaču što se i moja priča našla u zbirci, te mi je iznimna čast biti među ostalim autorima.

Prof&Graf