IK Profigraf

DRUGA STRANA STVARNOSTI

BLOGER: Oružje od Slova

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 ; 𝐼𝑔𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑙𝑖ć
𝑲𝒏𝒋𝒊𝒈𝒂 ; 𝐷𝑟𝑢𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
𝑵𝒂𝒌𝒍𝒂𝒅𝒏𝒊𝒌 ; 𝑃𝑟𝑜𝑓&𝐺𝑟𝑎𝑓
𝑰𝒛𝒅𝒂𝒏𝒂 ; 2023. 𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎
𝑺𝒕𝒓𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 ; 210 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎

🖊 Ova knjiga je zbirka priče u kojoj nas autor vodi kroz drugu stranu stvarnosti, drugačiji pogled na život.
Kroz priče nas vodi kroz drugačije dimenzije, nadnaravna bića, povijesne ljude, ali i kroz tugu, sreću i brige.
Likovi će nas natjerati da malo gledamo drugačijim očima svijet, ali i sami sebe.

* 𝑼 𝒂𝒖𝒕𝒖𝒃𝒖𝒔𝒖

“𝘗𝘳𝘰𝘵𝘦𝘻𝘢𝘰 𝘴𝘢𝘮 𝘯𝘰𝘨𝘦 𝘮𝘦š𝘬𝘰𝘭𝘫𝘦ć𝘪 𝘴𝘦 𝘯𝘢 𝘮𝘫𝘦𝘴𝘵𝘶 𝘪 𝘱𝘰𝘯𝘰𝘷𝘯𝘰 𝘻𝘢𝘵𝘷𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘰č𝘪, 𝘢𝘭𝘪 𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘢𝘮 𝘴𝘩𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰 𝘥𝘢 𝘯𝘦𝘵𝘬𝘰 𝘴𝘫𝘦𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘳𝘦𝘥 𝘮𝘦𝘯𝘦. 𝘕𝘢 𝘴𝘶𝘴𝘫𝘦𝘥𝘯𝘰𝘮 𝘴𝘫𝘦𝘥𝘪š𝘵𝘶 𝘶𝘨𝘭𝘦𝘥𝘢𝘰 𝘴𝘢𝘮 č𝘰𝘷𝘫𝘦𝘬𝘢 𝘻𝘢𝘬𝘳𝘢𝘣𝘶𝘭𝘫𝘦𝘯𝘦 𝘨𝘭𝘢𝘷𝘦 𝘶 𝘤𝘳𝘯𝘰𝘮 𝘩𝘢𝘭𝘫𝘦𝘵𝘬𝘶 𝘬𝘰𝘫𝘪 𝘫𝘦 𝘶 𝘳𝘶𝘬𝘢𝘮𝘢 𝘥𝘳ž𝘢𝘰 𝘳𝘶č𝘯𝘶 𝘬𝘰𝘴𝘶.”

“𝘑𝘦𝘥𝘯𝘰 𝘻𝘭𝘰 𝘩𝘳𝘢𝘯𝘪 𝘥𝘳𝘶𝘨𝘰, š𝘵𝘰 𝘫𝘦 𝘻𝘢č𝘢𝘳𝘢𝘯𝘪 𝘬𝘳𝘶𝘨 𝘣𝘦𝘻 𝘬𝘳𝘢𝘫𝘢 𝘪 𝘬𝘰𝘯𝘤𝘢. 𝘒𝘢𝘥 𝘣𝘪 𝘵𝘰 𝘭𝘫𝘶𝘥𝘪 𝘮𝘰𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘩𝘷𝘢𝘵𝘪𝘵𝘪, ž𝘪𝘷𝘰𝘵 𝘣𝘪 𝘪𝘮 𝘣𝘪𝘰 𝘱𝘶𝘯𝘰 𝘭𝘢𝘬š𝘪 𝘪 𝘭𝘫𝘦𝘱š𝘪.”

* 𝑶š𝒆𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒖𝒛𝒆

“- 𝘛𝘦𝘣𝘦 𝘯𝘦š𝘵𝘰 𝘮𝘶č𝘪, 𝘴𝘬𝘳𝘪𝘷𝘢š 𝘵𝘰 𝘶 𝘴𝘦𝘣𝘪. 𝘕𝘦 ž𝘦𝘭𝘪š 𝘰𝘵𝘬𝘳𝘪𝘵𝘪 𝘰 č𝘦𝘮𝘶 𝘴𝘦 𝘳𝘢𝘥𝘪, 𝘢 𝘵𝘰 𝘯𝘪𝘫𝘦 𝘥𝘰𝘣𝘳𝘰. 𝘕𝘦𝘬𝘦 𝘴𝘵𝘷𝘢𝘳𝘪 𝘵𝘳𝘦𝘣𝘢 𝘴𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘻𝘨𝘰𝘷𝘰𝘳𝘪𝘵𝘪 𝘪 𝘣𝘰𝘭𝘫𝘦 ć𝘦š 𝘴𝘦 𝘰𝘴𝘫𝘦ć𝘢𝘵𝘪. 𝘛𝘢𝘬𝘰 𝘱𝘰𝘮𝘢ž𝘦š 𝘴𝘢𝘮 𝘴𝘦𝘣𝘪, 𝘵𝘰 𝘫𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘱𝘶𝘯𝘰 𝘭𝘫𝘶𝘥𝘴𝘬𝘪.”

“𝘛𝘳𝘦𝘣𝘢 𝘷𝘫𝘦𝘳𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪 𝘶 𝘴𝘦𝘣𝘦 𝘫𝘦𝘳 𝘶𝘴𝘱𝘫𝘦𝘩 𝘥𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪 𝘴𝘢𝘮𝘰 𝘰𝘯𝘪𝘮𝘢 𝘬𝘰𝘫𝘪 𝘷𝘫𝘦𝘳𝘶𝘫𝘶 𝘥𝘢 𝘴𝘦 𝘴𝘵𝘷𝘢𝘳𝘪 𝘶𝘷𝘪𝘫𝘦𝘬 𝘮𝘰𝘨𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘫𝘦𝘯𝘪𝘵𝘪 𝘯𝘢 𝘣𝘰𝘭𝘫𝘦.”

🖊 Moram priznati da su neke priče bile i zastrašujuće, ali ono što je najzanimljivije da svaka ima pouku, nad svakom se možete zamisliti da li lik iz priče bio dobar ili loš.
Susretat će te se s pohlepom, zlobom, strahom, ali i žrtvama nasilja, što je mene posebno potreslo, ne sam kraj koliko njena priča.

* Ž𝒊𝒗𝒐𝒕 𝒌𝒂𝒐 𝒔𝒗𝒂𝒌𝒊 𝒅𝒓𝒖𝒈𝒊

“𝑇𝑟𝑝𝑗𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑚 𝑖 š𝑢𝑡𝑗𝑒𝑙𝑎 𝑗𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑠𝑎𝑚 𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑜. 𝐾𝑎𝑑 𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑝𝑜č𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑜𝑔𝑎đ𝑎𝑡𝑖, 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑡𝑒𝑙𝑗𝑎 𝑣𝑖š𝑒 𝑛𝑖𝑗𝑒 𝑏𝑖𝑙𝑜, 𝑎 𝑑𝑗𝑒𝑐𝑖 𝑛𝑖𝑠𝑎𝑚 ℎ𝑡𝑗𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡. 𝐼𝑚𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑢 𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑗𝑖ℎ 𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎, 𝑛𝑖𝑗𝑒 𝑖𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑖 𝑚𝑜𝑗𝑎.”