IK Profigraf

SVIJET PRIPADA NAMA

BLOGER: Knjižničarka

Svijet pripada nama
Senka Ilić

Svijet pripada nama sastoji se od četiri zasebne priče, koja svaka u sebi sadrži posebnu magiju i neobična bića.

” U početku stvaranja, kada su Bogovi i stvaraoci kreirali svijet,
on je bio tek prazno platno
koje je čekalo da ga oslikaju prema svojim zamislima
i ispune svojom čarobnom umjetnošću.
Tada Kreatori stvoriše dva svijeta.
Jedan nastanjen ljudima, drugi magičnim bićima.
Kada u budućnosti ljudi unište svoj svijet, pokušat će oteti tuđi i pokoriti ga.”
– Svijet pripada nama

“Na ovom svijetu, koliko shvaćam, nema mjesta za nas dokle god magija postoji u nama.
Ali, čovjek u tebi, on ima snagu živjeti i stvoriti sve o čemu je nekada maštao.”
– Posljednji

“Godine kaosa i razaranja uništile su gradove, civilizacija je gotovo zamrla, cijeli planet sada pripada Cirusima kao novoj civilizaciji koja nastanjuje planet Zemlju”
– Lijek

“Strah i skrivanje narušili su naša tijela, ali nikako ništa nije uspjelo narušiti naš duh i vjeru da ćete se jednom vratiti i sa sobom donijeti sjaj.”
– Isabel

Svijet pripada nama priča je u kojoj se magična bića bore da sačuvaju svoj svijet.
Imala sam dojam da je zbog većeg broja likova u ovoj priči, radnja bila previše brza i teško mi ih je bilo sve poloviti poimence. Ovoj priči po meni zaslužuje puno veći broj stranica ili čak kompletan roman.

Na dan svog osamnaestog rođendana, Naileni saznaje dugo čuvanu tajnu. Njezina sudbina je zapečaćena, jer i ona je posljednja od svoje vrte, a jedini način da ju ostvari je da krene prema vrhovima Bijele planine.
U priči Posljednji oduševit će vas posebna čarolija kojom je priča protkana i koja će vas svojom magijom uvući u Nailin svijet.

U 2019. godini Boris Rusow stvorio je virus C koji je poharao cijeli svijet. Na samom početku stvorio je utočište za svoju obitelj i prijatelje kako bi ih spasio. Godine 2040. godine Boris umire i za svijet je on jedini krivac za počast koja hara….
Mala nepažnja, nemar, ali i ljudska zloća kao i želja za novcem izazivaju katastrofe koje utječu na cijeli ljudski rod, a ne samo pojedince.
U priči Lijek autorica je režirala pravi film samo o jednoj katastrofi.

Isabel i Eden jedini su pravi gospodari Zlatnih planina. O njima ovisi cijeli njihov narod. Pojavom Oggova njihova planina dolazi u veliku opasnost, osobito ako ih uspiju razdvojiti….
Isabel mi je ujedno i najdraža priča iz ove zbirke, U njoj se osjeti sva magija, kao i neiscrpna mašta i želja same autorice da stvori majstorsku priču.

Neke od njih sam već čitala, ali i sada drugi put ponovo sam uživala. Na samom završetku mogu samo napisati “Želim još”.

Izdavač Prof&Graf