IK Profigraf

SVIJET PRIPADA NAMA

BLOGER: Oružje od Slova

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 ; 𝑆𝑒𝑛𝑘𝑎 𝐼𝑙𝑖ć

𝑲𝒏𝒋𝒊𝒈𝒂 ; 𝑆𝑣𝑖𝑗𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑎𝑚𝑎
𝑵𝒂𝒌𝒍𝒂𝒅𝒏𝒊𝒌 ; 𝑃𝑟𝑜𝑓&𝐺𝑟𝑎𝑓
𝑰𝒛𝒅𝒂𝒏𝒂 ; 2023. 𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎
𝑺𝒕𝒓𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 ; 366 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎
* 𝑺𝒗𝒊𝒋𝒆𝒕 𝒑𝒓𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒏𝒂𝒎𝒂
“𝘓𝘫𝘶𝘣𝘢𝘷 𝘫𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘫𝘢 𝘬𝘰𝘫𝘢 𝘯𝘢𝘴 𝘴𝘱𝘢𝘫𝘢.
𝘕𝘪𝘫𝘦 𝘣𝘪𝘵𝘯𝘰 𝘱𝘰𝘻𝘯𝘢𝘫𝘶 𝘭𝘪 𝘴𝘦 𝘣𝘪ć𝘢 𝘨𝘰𝘥𝘪𝘯𝘢𝘮𝘢 𝘪𝘭𝘪 𝘵𝘦𝘬 𝘫𝘦𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯, 𝘢𝘬𝘰 𝘪𝘮 𝘫𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘫𝘢 𝘴𝘶đ𝘦𝘯𝘢, 𝘥𝘰𝘨𝘰𝘥𝘪𝘵 ć𝘦 𝘴𝘦.”
☁️ Dok su ljudi uništavali Zemlju sa svojom zlobom, pohlepnošću, ratovima, a druga mitska bića, tj. Kreatori su nazvali svoje mjesto Svijet.
Oni su pazi i poštovali prirodu, te su živjeli dvjesto godina, gledajući kako ljudi uništavaju svoju Zemlju, zatvorili su prolaz između dimenzija.
Nakon što su ljudi uništili sve na Zemlji, objavili su rat mitskim bićima i zauzeti njihov Svijet, te odlučili uzeti sve što nedostaje njihovu, opustošiti ga, da opet Zemlju vrate kakva je bila.
Klanovi koji su se stvorili u Svijetu, odluče se sastati kako bi se obranili od ljudi, od rata koji im se polako približavao.
Samo što njih ima manje nego ljudi, nisu se miješali s drugi klanovima, dok su se ljudi razmnožavali međusobno.
Hoće li uspjeti obraniti Svijet ili će ljudi i to uništiti, morat će te otkriti sami.
“𝘒𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘰𝘨𝘭𝘦𝘥𝘢𝘮 𝘯𝘢 𝘵𝘰, 𝘮𝘪𝘴𝘭𝘪𝘮 𝘥𝘢 𝘣𝘪 𝘣𝘪𝘭𝘰 𝘣𝘰𝘭𝘫𝘦 𝘥𝘢 𝘴𝘶 𝘴𝘷𝘪, 𝘣𝘢š 𝘴𝘷𝘪, 𝘶𝘷𝘪𝘫𝘦𝘬 𝘪 𝘻𝘢𝘶𝘷𝘪𝘫𝘦𝘬 𝘷𝘫𝘦𝘳𝘰𝘷𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘢 𝘴𝘮𝘰 𝘯𝘦𝘴𝘵𝘷𝘢𝘳𝘯𝘪, 𝘥𝘢 𝘴𝘮𝘰 𝘮𝘪𝘵, 𝘪𝘻𝘮𝘪š𝘭𝘫𝘰𝘵𝘪𝘯𝘢, 𝘱𝘭𝘰𝘥 𝘯𝘦č𝘪𝘫𝘦 𝘮𝘢š𝘵𝘦.”
* 𝑷𝒐𝒔𝒍𝒋𝒆𝒅𝒏𝒋𝒊
☁️ Naliena je bila sasvim obična djevojčica, kada joj je majka iznenada umrla, rekla joj je da mora vjerovati ocu kada bude vrijeme.
Nakon smrti majke, Naliena je svake noći sanjala istog dječaka, muškarca koji joj je bio sve; prijatelj, suputnik, zavoljela ga je u svojim snovima.
Barem je mislila da je to tako.
Na osamnaesti rođendan, otac joj je rekao istinu, iako mu je srce krvarilo, morao joj je reći, jer ona nije bila sasvim obična djevojčica, ona je bila posljednja od svoje vrste i morala je pronaći njega.
“𝘈𝘭𝘪, 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘭𝘦𝘯𝘰 č𝘶𝘥𝘰 𝘫𝘦 𝘴𝘷𝘦, 𝘴𝘢𝘮𝘰 𝘯𝘦 𝘰𝘣𝘪č𝘯𝘢 𝘥𝘫𝘦𝘷𝘰𝘫č𝘪𝘤𝘢. 𝘖𝘯𝘢 𝘫𝘦 č𝘶𝘥𝘦𝘴𝘯𝘰 𝘉𝘰ž𝘫𝘦 𝘣𝘪ć𝘦, 𝘫𝘦𝘥𝘪𝘯𝘢 𝘰𝘥 𝘴𝘷𝘰𝘫𝘦 𝘷𝘳𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘢 𝘰𝘷𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵𝘶.”
☁️ Proklet da bude zmaj, da plaši ljude, da bude strah među njima, ali jedan dio njega je čovjek koji je čekao onu koja se rodila za njega da ga spasi.
Ali zmaj to nije htio dopustiti, jer oni su jedno, kao što ju je Erix želio, tako ju je i zmaj želio za sebe.
Hoće li Nalieni zavoljeti zmaja i spasiti Erixa, ili će zmaj pobijediti, ostavljam da saznate sami.
* 𝑳𝒊𝒋𝒆𝒌
☁️ 2019. godina, to je godina koju će svijet zadesiti katastrofa, jer je Boris napravio virus koji će poharati svijet, a ljude pretvara u stvorenja željna krvi.
Tek kada je predao virus shvatio je da je pogriješio, da je učinio veliko zlo, ali bilo je prekasno.
“-𝘉𝘰ž𝘦, 𝘴𝘢𝘮𝘰 𝘯𝘦 𝘥𝘰𝘱𝘶𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘴𝘷𝘪𝘫𝘦𝘵 𝘰𝘷𝘢𝘬𝘰 𝘻𝘢𝘷𝘳š𝘪! – 𝘱𝘰𝘮𝘪𝘴𝘭𝘪𝘮, 𝘢 𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘦 𝘴𝘮𝘳𝘢č𝘪𝘮.”
☁️ Boris je preživio metak koji je bio namijenjen njemu da ga ušutkaju, te se dao u istraživanju da pronađe lijek, svi su smatrali da je lud, da ne dolazi propast svijeta, ali su se prevarili.
* 𝑰𝒔𝒂𝒃𝒆𝒍
☁️ Još kao djeca, Isabel i Edene su povezani zlatnim nitima, koja se nikako nije smjela razdvojiti.
Ako se ikada razdvoje, zlatne niti koje ih vežu će puknuti i zbrisati im sva sjećanja.
Kada su odrasli on je postao njen kraj, a ona njegova kraljica, borili su se poriv zlih Oggova, te upravo u jednoj u borbi s njima, upravo ta nit se prekinula, Eden je nestao u vrtlogu koji ga je iz njegovog svijeta odveo negdje u nepoznato.
“𝘜𝘷𝘪𝘫𝘦𝘬 ć𝘦𝘵𝘦 𝘣𝘪𝘵𝘪 𝘬𝘢𝘰 𝘫𝘦𝘥𝘯𝘰. 𝘈𝘬𝘰 𝘴𝘦 𝘪𝘬𝘢𝘥𝘢 𝘳𝘢𝘻𝘥𝘷𝘰𝘫𝘪𝘵𝘦,𝘻𝘭𝘢𝘵𝘯𝘦 𝘯𝘪𝘵𝘪 𝘬𝘰𝘫𝘦 𝘷𝘦ž𝘶 𝘷𝘢š𝘢 𝘣𝘪ć𝘢 𝘱𝘶𝘬𝘯𝘶𝘵 ć𝘦 𝘪 𝘰𝘣𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪 𝘷𝘢š𝘢 𝘴𝘫𝘦ć𝘢𝘯𝘫𝘢 𝘯𝘢 𝘯𝘢š𝘶 𝘻𝘦𝘮𝘭𝘫𝘶, 𝘯𝘢 𝘰𝘯𝘰 š𝘵𝘰 𝘫𝘦 𝘷𝘢š ž𝘪𝘷𝘰𝘵.”
🖊 Prvo ću se osvrnut na sam izgled knjige, ne znam da li je ljepša naslovnica, ili iznutra.
Sama naslovnica govori da su priče magične, svaki lik ima svoje lice, a svaka priča ima svoju “naslovnicu”, zaista se vidi i osjeti koliko su se autorica i izdavač trudili da nam predoče magični svijet.
🖊 Ne znam koju bi priču mogla izdvojiti kao najbolju, iako prva “Svijet pripada nama” moram biti iskrena nije mi “sjela”, ne toliko zbog radnje, koliko zbog previše likova -imena, pa sam se malo pogubila tko je tko, jer kako su priče magične tako su imena neobična.
Ali ostale tri sam “progutala”, toliko napete, opisivanje predivnog krajolika gdje misteriozna bića žive, a u sve to autorica je opisivala i naš svijet koji doslovno, ma mogu slobodno reći kao i u njenoj knjizi – propada i to pred našim očima.
Samo što mi nemamo dobra bića, kraljeve i ostale heroje koji bi nas spasili, a možda i nismo ni za služili.
🖊 Iako sam nedavno rekla da ne volim “buce” od knjiga, vjerujte ja koja nekada ne stignem ni oprati kosu od obaveza (🤣🤣 ) knjigu sam pročitala u dva dana i vjerujem, ma tj. znam da će te uživati u čudesnom svijetu prekrasnih bića.
Senka Ilić
Prof&Graf